โคโรน่าไวรัส คืออะไร(Coronavirus) ป้องกันและกำจัด อาการของโคโรน่าไวรัส

ภูมิคุ้มกันบำบัด ป้องกันและกำจัดโคโรนาไวรัส

นวัตกรรม APCO สร้างภูมิคุ้มกันบำบัด

ป้องกันและกำจัด "โคโรน่าไวรัส"

ได้เมื่อ Kill T Cell (เซลล์ T พิฆาต) แข็งแรง

โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา (หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim)

 เนื้อหาสาระสำคัญในคลิป กล่าวถึงวิธีป้องกันการติดเชื้อ "โคโรน่าไวรัส" coronavirus นวัตกรรม APCO ป้องกันได้อย่างไร วิธีการใช้นวัตกรรมในการป้องกันหรือใช้ในการที่เป็นแล้ว  การกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมapco

 

นวัตกรรมAPCO  ช่วยป้องกันและกำจัด โคโรน่าไวรัส ได้อย่างไร

นวัตกรรมแอปโก้ สี่แคปซูลต่อวัน กระตุ้นTh17  ให้หลั่งอินเตอร์ลูคิน 17 และ  อินเตอร์ลูคิน 22 เพิ่มขึ้น
5 เท่าและ10 เท่าในวันที่ 15   อินเตอร์ลูคินทั้งสองในผนังเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจและทางเดินอาหารป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าไปในกระแสเลือดได้  จึงป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้

 

โคโรน่าไวรัส (Coronavirus หรือ COV) คืออะไร

วิธีการป้องกัน ,โคโรน่าไวรัส , การติดต่อ ,อาการโคโรน่าไวรัส

โคโรน่าไวรัส หรือ Coronavirus เป็นไวรัสสายพันธ์ุใหม่ยังไม่เคยพบในคน เริ่มจากค้างคาว สู่คนและติดต่อจากคนสู่คนได้ จากเสมหะ การสัมผัส การไอหรือจาม   เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ ปอดอักเสบแบบรุนแรง แหล่งระบาดอยู่ทีเ่มืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

การติดต่อของโคโรน่าไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ทางเดินหายใจ ตา จมูก สารคัดหลัง เช่น

 • จากการสัมผัสน้ำมูก
 • เสมหะของผู้ที่ป่วย
 • จากน้ำลาย
 • การสัมผัสเชื้อด้วยการหายใจเอาละอองน้ำลายเข้าไป

อาการของโคโรน่าไวรัส จะแตกต่างกันไปขึ้นอยุ่กับ ภูมิคุ้มกันในร่างกาย อายุ พันธุกรรม ฯ

 • มีไข้ คล้ายไข้หวัด
 • เจ็บคอ
 • ไอ จาม น้ำมูกไหล
 • ระบบหายใจไม่ดี เหนี่อย หอบ

การป้องกันเชื้อโคโรน่าไวรัส

 • ควรสวมหน้ากากอนามัย
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เสี่ยงต่อโรคติดต่อ
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุก
 • ควรล้างมือบ่อยๆ หรือเช็คด้วยแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่มีภาวะเสื่องเป็นไข้หวัด มีอาการ ไอ จาม
 • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา
 • หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม หายใจเร็ว ควรรีบไปพบแพทย์
 • ไม่ควรเอามือไป ขยี้ตา จมูก ปาก (เพราะคนป่วยอาจจะไอ หรือจาม เอามือปิดปาก แล้วเอามือไปสัมผัสที่ต่างๆ เชื้อก็จะอยู่บนพื้นผิวต่างๆ แล้วก็มีคนอื่นมาสัมผัสต่อไปอีก จึงทำให้ติดเชื้ออย่างไม่รู้ตัวได้

 

 

 

Visitors: 54,469