บทความเกี่ยวกับงานวิจัย apco คณะวิจัย Operation bim (บิมร้อยเพื่อสุขภาพ),bim100คืออะไร,operation bimคืออะไร,ภูมิบำบัดคืออะไร

 

บริษัท เอเซียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO (แอปโก้)

APCO คว้า CGR ระดับ 5 ดาว "ดีเลิศ" ประจำปี 2566

APCO ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลศ" ประจำปี 2566  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนที่คาดหวังให้ บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดี เพื่อให้องค์กรเติมโตอย่างยั่งยืน

 

 

ความสำเร็จของนักวิจัยไทย สร้างนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชผลไม้ไทย (ที่มาของนวัตกรรม APCO) จุดเริ่มของงานวิจัย คณะนักวิจัย Operation BIM

 

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 เกิดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยตามหลักวิทยาศาสตร์สากล 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางค์ ผลิตขึ้นจากผลงานการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย โดยมี มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้
  • มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 100%
  • มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากกว่า 90%

ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมAPCO ที่จัดจำหน่ายมีประสิทธิภาพสูงได้มาฐาน มีความปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง ซึ่งผลิตโดยโรงงานในกลุ่ม ของบริษัทเอเซียน ไฟย์โตซูติคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองระบบ GMP 1จากกระทรางสาธารณสุข และใบประกาศนียบัตร ISO: 14001:1996

ผลิตภัณฑ์หลัก คือผลิตภัณฑ์ Operation bim "นวัตกรรมAPCO"  โดยมุ่งเน้นที่จะให้ การสร้างภูมิคุัมกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ ติดเชื้อรา,แบคทีเรีย,ไวรัส,มะเร็ง,และผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ และ แพ้ภูมิตัวเอง เช่น ภูมิแพ้อากาศ,ข้อเข่าอักเสบ,ข้อเข่าเสื่อม,เบาหวาน,กระเพาะ,กรดไหลย้อน,ลำไส้อักเสบ,SLE,สะเก็ตเงิน เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ใสวันที่ 4 พฤศจิการยน  2554  โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า  "APCO"  (แอปโก้)

รายการ Perspective ทางช่อง 9 Mcot HD นักวิจัยสมุนไพรไทยคนแรกที่คิดค้นนวัตกรรม "ภูมิคุ้มสมดุล" เพื่อสุขภาพจากราชินีผลไม้ไทย "มังคุด"  ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim หลักการ คือการใช้ภูมิคุ้มกันที่สมดุล นวัตกรรมapco จัดการกับปัญหาสุขภาพ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ "APCO" (แอปโก้) อีกทั้งยังได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน จากตลาดหลักทรัพยื ซึ่งเป็น 1 ใน 200 ที่นิตยสาร Forbes จัดอันดับว่าเป็นผู้ประกอบการยอดเยี่ยมในเอเซียอีกด้วย

 

รายการ Perspective นักวิจัยสมุนไพรไทย หลักการภูมิคุ้มกันที่สมดุล จัดการโรค

 ชมคลิป วีดีโอ รายการ Perspective  ทางช่อง 9 Mcot HD สัมภาษณ์ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ไทย Operation bim   พาเยี่ยมชมโรงงานผลิตที่จังหวัดลำพูน

   
   

 

*BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ  การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 (บิมร้อย) หมายถึง การปรับสมดุลของภุมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารเสริมที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation bim  จากสารสกัดจากธรรมชาติ 100% กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล (BIM : Balancing Immunity) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดูแลสุขภาพ

การใช้สารอาหารในการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ แล้วยังจะสามารถเป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างครบถ้วน

ฺBIM100 มาจากแนวคิดที่อยากจะนำเสนอผลงานวิจัย หรือเรื่องราวที่มีคุณประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และมีสุขภาพที่ดี ในระยะยาว มีอายุที่ยืนยาว ร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล ไม่มีโรคภัยไขัเจบมาเบียดเบียนอีกต่อไป

คณะนักวิจัย Operation BIM เริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับสารจากมังคุด เมื่อ 42 ปีที่แล้ว ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้สูตรสารผสมที่สามารถแก้ไขอาการติดเชื้อเรื้อรัง เชื้อดื้อยา และมะเร็ง แล้วนำมาเผยแพร่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคมาได้กว่า 10 ปี แล้ว โดยใช้หลักการภูมิคุ้มกันบำบัด

 

 เกียรติและรางวัลที่ได้รับ

 

  • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการดำเนินการยอดเยี่ยม (Best Company Performance Award 2014-2015) 2 ปีติดต่อกัน
  • รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ศ.ดร.พเชษฐ์ วิริยะจิตรา (Best CEO Awards 2014-2015)
  • CSR Recognition  ประเภทรางวัล Most Improved CSR 2014 สำหรับจดทะเบียนที่มีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น  (Best Company performance Awards)
  • CTR Award for Distinguished Contribution to Econmoic Advancement 2014 ของสมาคมเคมี แห่งประเทศไทย

#นวัตกรรมapco #bim100 #Operation BIM

 

Visitors: 143,847