เทโลเมียร์ (Talomere) คือ หมวกโครโมโซม หรือส่วนที่อยู่ปลายสุดของโครโมโซม เทโลเมียร์ยาวขึ้นทำให้ย้อนวัยไม่แก่ นวัตกรรมวัฒนชีวา ชะลอวัย

"เทโลเมียร์คืออะไร" (Telomere)" ชีวี 100 ปี มีสุข

เทโลเมียร์ (Telomere) คือ หมวกโครโมโซม หรือส่วนที่อยู่ปลายสุดของโครโมโซม

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์ 100 ล้านล้านเซลล์  ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์มีโครโมโซมอยู่ 23 คู่ ที่ปลายของโครโมโซม ก็คือ เทโลเมียร์ ซึ่งมีหน้าที่ปกป้อง DNA ทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัว โครโมโซมก็จะมีการแบ่งตัวด้วย พร้อมกับการหดสั้นลงของเทโลเมียร์  ส่งผลให้กระบวนการซ่อมสร้างของร่างกายเสื่อม เสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากขึ้น และอายุสั้นลง เมื่อเทโลเมียร์สั้นลงสุดแล้ว เซลล์จะแบ่งตัวต่อไม่ได้ แล้วจะเสื่อมสลายไปในที่สุด enzyme telomerase สามารถต่อความยาวของเทโลเมียร์ได้ เมื่อเทโลเมียร์ยาวขึ้นจะทำให้ย้อนวัยขึ้นได้นั่นเอง 

ภายในโครโมโซมแต่ละคู่ จะอัดแน่นไปด้วยดีเอ็นเอ และที่ส่วนปลายมี "เทโลเมียร์" ซึ่งทำหน้าที่เป็นหมวกห่อหุ้มไว้ไม่ให้ดีเอ็นเอถูกทำลาย

เทโลเมียร์ (Telomere) คืออะไร ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

 

เทโลเมียร์คืออะไร

เทโลเมียร์ยาว  จะทำให้ ย้อนวัย ชะลอวัย อายุยืน ลดริ้วรอย ดูอ่อนกว่าวัย ลดการเกิดโรคจากความเสื่อม นอนหลับได้ดีขึ้น

เทโลเมียร์สั้น  จะทำให้ แก่ก่อนวัย  มีริ้วรอย  ผิวพรรณเหี่ยวย่น ทำให้เกิดโรคจากความเสื่อม นอนหลับยาก

 

เทโลเมียร์สั้นเสี่ยงต่อโรค

เทโลเมียร์สั้น เสี่ยงต่อโรคอะไรบ้าง?

โรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของเซลล์ในร่างกาย  เช่น อัมฑฤกษ์  อัมพาต อัลไซเมอร์ หลอดเลือดสมอง เกาต์ เบาหวาน ต่อมลูกหมากโต กระดูกพรุน ต่อกระจก ต่อหิน ไต ฯ

 

 

วัฒนะชีวา ย้อนวัย mylife100

 

 ทำไม? เทโลเมียร์(Telomere) จึงสำคัญต่อ การชะลอวัย ย้อนวัย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ร่ายกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์นับ 100 ล้านล้านเซลล์ เซลล์เหล่านี้จะมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นการแบ่งเซลล์ก็จะน้อยลง

ความเสื่อมถอยของร่างกาย คือ โครโมโซม ที่มีประมาณ 23 คู่ ในแต่ละเซลล์ และแต่ละคู่จะมีเทโลเมียร์เป็นหมวกหุ้มปลายโครโมโซม ทำหน้าที่ในการปกป้องโครโมโซม ซึ่งเป็นหน่วยเก็บพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอหลายล้านตัว ไม่ให้ถูกทำลาย เมื่อเทโลเมียร์ถูกทำลาย จะมีผลต่อโครโมโซม ทำให้ร่างกายเสื่อมถอย

ตามธรรมชาติแล้ว เทโลเมียร์จะหดหั้นลงเรื่อยๆ เมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว ซึ่งหมายถึงความแก่ชรา ทำให้เกิดโรคความเสื่อมถอยต่างๆ กลุ่มโรค NCDS เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ

ปัจจัยที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลง เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ เครียด กินน้ำตาล สูบบุรี ฯลฯ

เทโลเมียร์ คือตัวชี้วัดหรือบ่งบอกสุขภาพของคนเราในอนาคต ถ้าเทโลเมียร์สั้นช้าลง หรือเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้ เป็นการเอาชนะธรรมชาติ

 talomere เพิ่มเทโลเมียร์

โคโมโซมแบ่งตัว 

เมื่อเทโลเมียร์สั้น ทำให้ แก่ก่อนวัย มีริ้วรอย ผิวพรรณเหี่ยวย่น ทำให้เกิดโรคจากความเสื่อม นอนหลับยาก

เมื่อเทโลเมียร์ยาว  ย้อนวัย ชะลอวัย อายุยืน ลดริ้วรอย ดูอ่อนกว่าวัย ลดการเกิดโรคจากความเสื่อม นอนหลับได้ดีขึ้น

เทโลเมียร์สั้น แก่เร็ว

ส่งผลให้กระบวนการซ่อมสร้างของร่างกายเสื่อม, เสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากขึ้นและอายุสั้นลง  เมื่อเทโลเมียร์สั้นลงสุดแล้ว เซลล์จะแบ่งตัวต่อไม่ได้ แล้วจะเสื่อมสลายไปในที่สุด

 

enzyme telomerase สามารถต่อความยาวของ เทโลเมียร์ได้ เมื่อ เทโลเมียร์ยาวขึ้น จะทำให้ย้อนวัยขึ้นได้นั่นเอง

 

งานวิจัย  โดยคณะวิจัย Operation BIM

 จากการติดตามกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ใช้นวัตกรรมเพิ่มภูมิคุ้มกันจนมีสุขภาพเป็นปกติทุกราย  มีผิวพรรณที่สดใส่และสุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาไร้ร่องรอยของผู้ที่เคยมีปัญหาเลย  จึงเกิดสมมติฐานว่า นวัตกรรมเพิ่มภูมิคุ้มกัน อาจจะไปเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ ซึ่งเป้นส่วนปลายของโครโมโซม แล้วทำให้เกิดการย้อนวัย ชะลอวัย และมีสุขภาพที่ดีขึ้นไปพร้อมกันด้วย  จึงได้มีการทดลองในอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ แล้วพบว่า อาสาสมัครทุกราย มีความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นสูงอย่างโดดเด่น ในขณะที่อาสาสมัครทุกรายปี Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

คณะนักวิจัยจึงได้พัฒนาสูตรพิเศษ "วัฒนชีวา" เพื่อสร้างความยาวเทโลเมียร์และเพิ่มจำนวนเซลล์ T พิฆาต  (Killer T cell)  ให้ดียิ่งขึ้น

 

วัฒนชีวา ย้อนวัย ชะลอวัย

 คณนักวิจัย Operation BIM เชื่อมั่นว่า สูตรวัฒนชีวา  จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคโดยให้มีการย้อนวัย ชะลอวัย และอายุยืนขึ้น  พร้อมๆ กับการมีสุขภาพที่ดี ลดความเสื่ยง ความเสื่อมที่มาจากโรคชราทั้งหลาย

ในขณะเดียวกันจะสามารถฟื้นฟูสุขภาพของผู้ที่กำลังหายจากมะเร็งไม่ให้กลับเป็นมะเร็งอีก ด้วย Killer T cell ที่เพิ่มมากขึ้น

"ผมหวังว่าผู้บริโภคที่ได้รับผลดีจากการใช้นวัตกรรมนี้จะช่วยแนะนำญาติสนิทและเพื่อนที่ท่านรักให้มีโอกาสได้ร่วมใช้นวัตกรรมนี้ด้วย

เพื่อร่วมสร้างสังคม วัฒนชีวา  ให้ชีวี100ปีมีสุข"

ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา

 

งานวิจัย "นวัตกรรมวัฒนชีวา"  ต่อการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ 

จากการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้บริโภค

นวัตแรรม วัฒนชีวา100มีสุข

 

"นวัตกรรม วัฒนชีวา ทำให้ Telomere ยาวขึ้น เฉลี่ย +408  base pairs หลังใช้ 8 สัปดาห์ หรือ เทียบเท่า

ชะลอวัยระดับเซลล์  ได้ถึง 5.8 ปี"

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล (Assoc.Prof. Dr Preeya Leelahagul)

(อดีตรักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาท รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

วัฒนชีวาคืออะไร

เพิ่มความยาวของเทโลเมียร์

ด้วยนวัตกรรม สารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ปราศจากสารเคมี ผ่านงานวิจัยแล้วว่าได้ผลในการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์

apco bim

ชะลอวัย อายุยืนถึง ระดับเซลล์ กับเรา  เริ่มต้นเป็นสมาชิก

 

 

"สังคมชีวี100ปีมีสุข Mylife club"

 


 

แชร์ความประทับใจผู้ใช้วัฒนชีวา

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม นวัตกรรมวัฒนชีวา

Line ID : @apcocenter

โทร  062 882 9695

คลิ๊กเพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/@458wzvmo

apcocenter

  

เทโลเมียร์คืออะไร,talomereคืออะไร,โครโมโซม,การชะลอวัย,ย้อนวัย,เพิ่มภูมิคุ้มกัน,เพิ่มความยาวเทโลเมียร์,วัฒนชีวาคืออะไร,เทโลเมียร์ยาว

 

Visitors: 145,909