นวัตกรรม APCO คณะนักวิจัย Operation bim สกัดจากธรรมชาติ 100% เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันบำบัด ปัญหาสุขภาพ เช่น มะเร็ง เอดส์ HIVข้อเข่าเสื่อม สายตาเสื่อม เบาหวาน ชะลอวัย ฯ

บทความเพื่อสุขภาพ

Visitors: 132,173