นวัตกรรม APCO คณะนักวิจัย Operation bim สกัดจากธรรมชาติ 100% GM-1จากมังคุดต้านมะเร็ง เพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล กับปัญหา เช่น มะเร็ง ข้อเข่าเสื่อม สายตาเสื่อม เบาหวาน สะเก็ตเงินฯ

เซลล์ T พิฆาต คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

    ภูมิคุ้มกันบำบัด กำจัดHIV จนสงบ

เม็ดเลือดขาว Th17 เสมือนวัคซีนธรรมชาติ

จดหมายเล่าโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาว

 เนื้อร้ายแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันบำบัด

         โรคเบาหวานเกิดจากอะไร

                โรคข้อเข่าเสื่อม

       ซีสต์ เนื้องอก และเซลล์มะเร็ง

      วุ้นตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม

              เบาหวานควบคุมได้

     สาเหตุข้อเข่าเสื่อมงานวิจัยAPCO

          HIV สงบ ด้วยภุมิกันบำบัด

     มะเร็งต่อมลูกหมากรามไปกระดูก

       นวัตกรรมapco กับผู้ป่วยมะเร็ง

มังคุดต้านมะเร็งรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

 วุ้นตาเสื่อม ตาแห้ง แสบตา มีจุดดำในตา

       

 

 

บทความเพื่อสุขภาพ

Visitors: 111,938
"