HIV / เอดส์ อยู่ในภาวสงบ กับงานวิจัยapco  Bye Bye HIV

ภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ ทำให้เชื้อ HIV หมดฤทธิ์  โดยไม่ใช้ยาต้านแล้ว 40กว่า รายแล้ว

 

เทปบันทึกวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 14.15 เป็นการนำเสนอข้อมุลงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM  ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อ HIV / AIDS และ ประกาศความสำเร็จในการทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่ได้รับวาต้านไวรัสเกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ หรือ HIV Functional Cure ได้ประสบความสำเร็จ 8 รายแล้ว และมีรายหนึ่งที่ใช้นวัตกรรมAPCO และตรวจไม่พบเชื้อ (ND) ต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 2 ปี และ ได้เริ่มหยุดใช้นวัตกรรม APCOแล้ว โดยผลตรวจล่าสุดก็ยังระบุว่าตรวจไม่พบเชื้อเหมือนเดิม

 

HIV Functional Cure

ภาวะ HIV สงบ / หมดฤทธิ์

HIV Function Cure ภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์

เป็นภาวะที่นักวิจัยและผู้ที่อยู่ในอุตรสหกรรมพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้  ซึ่งในปัจจุบันไม่มีนักวิจัยทีมใดทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อได้สำเร็ยเลย  ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าคณะนักวิจัย Operation bim เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

ด้วยข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครและผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้คณะนักวิจัยฯ มั่นใจว่าจะมีผู้ที่เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์ จะเพิ่มขึ้นอีกและการเกิดภาวะ HIV สงบนี้จะช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป  ด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด HIV จากพืชกินได้ของ APCO หรือที่เรียกว่า นวัตกรรม นั่นเอง  

ผู้ติดเชื้อHIVสงบรายที่8 ผู้ติดเชื้อHIVสงบรายที่7  ผู้ติดเชื้อHIVสงบรายที่6

ภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์ รายที่ 8

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์รายที่ 8 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 1 ปี หลังใช้นวัตกรรมAPCOcap โดยยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากสุขภาพโดยรวมยังปกติและไม่ต้องการรับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

ภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์ รายที่ 7

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์รายที่ 7 ติดเชื้อฉวยโอกาส มีค่า VL 2,532,199 copies/ml และ CD4 = 4 cells/cu.mm. ด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงยังไม่รับยาต้านไวรัส หลังได้ใช้ นวัตกรรม APCOcap

ภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์ รายที่ 6

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์รายที่ 6 เกิดภาวะ HIV สงบได้ภายใน 5 เดือน หลังใช้นวัตกรรมAPCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสุขภาพโดยรวมยังอยุ่ใน

ภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์ รายที่ 5

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์รายที่ 5 เกิดภาวะ HIV สงบ โดยใช้เวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap โดยผู้ที่เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์รายนี้ ตัดสินใจไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากไม่ต้องการรับผลข้างเคียง

ผู้ติดเชื้อHIVสงบรายที่4 ผู้ติดเชื้อHIVสงบรายที่3 ผู้ติดเชื้อHIVสงบรายที่2

 ภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์ รายที่ 4

ผู้ที่เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์รายที่4 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 8 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในภาวะที่ดี

 

ภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์ รายที่ 3

HIV Function Cure หรือ ภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ยืนยันภาวะ HIV สงบ ด้วยการตรวจต่อเนื่อง

 

 

 ภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์ รายที่ 2

ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่อง ด้วยการตรวจครั้งที่ 10  ของอาสาสมัครรายแรกในโครงการ APCO LIFE FITNESS CHALLENGE ที่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด นวัตกรรม APCOcap และไม่ใช้ยาต้าน

 

ภาวะ HIV สงบ หรือ หมดฤทธิ์ รายที่ 1

ภาวะ HIV สงบ รายแรกของโลกนี้พบว่า เกิดขึ้นในปี 2558 ปัจจุบันผู้ติดเชื้อที่มีภาวะ HIV สงบ รายที่ 1 นี้ มีคุณภาพชีวิตปกติ ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 ปี แล้ว

 

 

 

CD4 เพิ่ม พ้นภาวะเสี่ยงเป็นเอดส์ ใน 1 เดือน

 

 เกี่ยวกับนวัตกรรม ภูมิคุ้มกันบำบัด HIV / AIDS (เอชไอวี / เอดส์)

APCOcap เป็นชื่อที่นักวิจัยใช้เรียกสูตรที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของคณะนักวิจัย APCO ที่ทำงานวิจัยต่อเนื่องกันกว่า 30 ปี และได้ค้นพบว่า  การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จึงได้ผลิตสูตรสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุล รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ  (มังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และ ใบบัวบก)

 

สรุปผลการวิจัย ภูมิคุ้มกันบำบัด HIV / AIDS (เอชไอวี / เอดส์)

 

# ภาวะHIVสงบ #เพิ่มCD4 #ภูมิคุ้มกันบำบัดHIV # นวัตกรรมAPCO #เอดส์ #byebyehiv

 

งานวิจัยAPCOcap นักวิจัย operation bim เกี่ยวกับติดHIV (โรคเอดส์)

บทความเกี่ยวกับงานวิจัย apco คณะวิจัย Operation bim (บิมร้อยเพื่อสุขภาพ),bim100คืออะไร,operation bimคืออะไร,ภูมิบำบัดคืออะไร

Visitors: 132,174