Operation BIM คืออะไร

Operation BIM ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล

operation bim คืออะไร

Operation bim คืออะไร  (Balancing Immunity)

Operation bim คือ ปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ

วิธีการของ Operation bim (Balancing Immunity) หรือปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลทำอย่างไร

ขบวนการที่คณะนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้ทำการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องกัน จนได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกัน ในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ ให้ไปทำงานกับเม็ดกับเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดูแลสุขภาพ  ทำให้ร่างกาย"สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล"เพื่อดูแลสุขภาพ (กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกาย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (เรียกว่า "ภูมิคุ้มกันบำบัด")

 

 

Operation bim ไม่ใช่ยา  จึงไม่ได้จัดการกับสิ่งผิดปกติกับร่างกายโดยตรง  แต่ไปปรับ ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล  แล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติ  (เหล่านี้เรียกว่า สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบำบัด)

เริ่มต้นจาการวิจัยผลมังคุด

       เมื่อปี พ.ศ.2520  คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม,ดร.เสาลักษณ์ พงษ์ฺไพจิตร , ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อำไพ  ปั้นทอง รวททั้งนักวิทยาศาสตร์สหวิชาการอีกหลายท่าน เริ่มทำการศึกษาสารธรรมชาติในผลมังคุด  ด้วยการสกัดสารบริสุทธิ์แล้วทำการทดสอบประโยชน์ในทางการแพทย์ต่างๆ ก่อนจะสรุปได้ว่า สารในมังคุดที่มีคุณสมบัติในการสร้างเสริมคุณภาพคือ สารกลุ่ม Xanthones ซึ่งในมังคุมดีสารกลุ่ม Xanthones นี่อยู่กว่า 40 ชนิด  แต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่มีประโยชน์  บางชนิดอาจมีผลข้างเคียงได้  และชนิดที่มีประโยชน์ หากใช้น้อยเกิดไปก็จะไม่แสดงสรรพคุณ  แต่ถ้าใช้มากไปก็อาจจะเกิดโทษได้  ดังนั้นการนำ Xanthones ไปใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพ  จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น

คุณสมบัติสารสกัดGM-1จากมังคุด,ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย,เชื้อรา,ฆ่าเซลล์มะเร็ง,ระงับอาการปวด,ระงับการขยายตัวของเชื้อHIV,สร้างกระดูกอ่อน

       ผลจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องของคณะนักวิจัยศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย  พบว่า Xanthones ที่มีสรรพคุณสูงสุดคือ GM-1 ซึ่ง GM-1 เป็นสารที่ปลอดภัย  โดยปลอดภัยกว่าสารที่ให้รสเปรี้ยวในส้มถึง 5 เท่า และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ต้านเชื้อแบคทีเรีย
 • ต้านการอักเสบ
 • ระงับการปวด และลดอาการแพ้
 • ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งเกิดจาก LDL Cholesterol Oxidantion
 • ฆ่าเซลล์มะเร็งในเต้านม มะเร็งในเม็ดเลือด มะเร็งในตับ มะเร็งในไต มะเร็งในทางเดินอาหาร และ มะเร็งปอด (ทดสอบในหลอดทดลอง)
 • ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรค (ในหลอดทดลอง)
 • ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV (ในหลอดทดลอง)
 • เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม และเชื้อแบคทีเรีย (Phagocytic activity)
 • ระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูก

พัฒนาเป็นอาหารที่สร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน

          ในการพัฒนา GM-1 ให้เป็นยาซึ่งจะต้องใช้เวลานานนับสิบปี และงบประมาณเป็นพันล้านในการดำเนินการตามกฏเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก  ดั้งนั้นคณะนักวิจัย Operation BIM  จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้ริเริ่มแนวทางใหม่  ด้วยการใช้อาหารสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อป้องกันโรคภัย  ซึ่งสามารถนำสาร GM-1 อันทรงคุณค่านี้ ใช้ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยุ่ในสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้  โดยมีองค์ประกอบของ GM-1 อยู่  และพบว่าสูตรอาหารที่ได้จากมังคุดจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นทวีคูณ  เมื่อเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากธัญพืชและผลไม้  เช่น ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และบัวบก 

นวัตกรรมAPCOคืออะไร คลิ๊ก !!   (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารapco)   ผลงานวิจัยapco คณะนักวิจัย Operation bim

จากการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน  พบว่าสูตรอาหารนี้มีประสิทธิภาพสูงในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล  จึงได้ตั้งสูตรอาหารนี้ว่า  "BIM ซึ่งย่อมาจาก Balancing IMmunity  (ภูมิคุ้มกันที่สมดลุ)  แล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับคณะกรรมอาการอาหารและยา  และคณะนักวิจัยฯ นำเสนอผลงานวิจัยนี้ในที่ประชุมวิชาการวิทยศาสตร์ตามโอกาศต่างๆ ที่ได้รับเชิญ  ซึ่งมีการบรรยายถึงข้อมูลผลการวิจัยที่ทำต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี และรายงานผลการทพสอบผลิตภัณฑฺ์กับอาสาสมัครผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถอธิบายประสิทธภาพของ ผลิตภัณฑ์ Operation bim ในการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกันตามหลัก "ภูมิคุ้มกันวิทยา" ล่าสุด

การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล  เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

ภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของเม็ดเลือดขาว 4 ชนิด คือ

 1. Th1  กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และ มะเร็ง ได้ดีขึ้น
 2. Th2  กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และ หนอนพยาธิ ได้ดีขึ้น
 3. Th17  กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ  Th1 และ  Th2                      Th1, Th2 และ Th17 เมื่อมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากเกินไป จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง
 4. Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มที่มากเกินไป กลับสู่ภาวะสมดุล

        จากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation bim พบว่า  ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1,Th2, Th17 และ Treg ในลักษณะแตกต่างกัน

        นักวิจัยจึงอธิบายได้ว่า  ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ติดเชื้อโรค มีเนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่  เป็นมะเร็ง มีภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ กระเพาะ/ลำไส้อักเสบเรื้อรัง กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อมและอักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง สะเก็ตเงิน ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตวาย ไทรอยด์เป็นพิษ หอบหืด สันนิบาต เบาหวาน  ไขมันอุดตันเส้นเลือด วิงเวียนศรีษะ ไมเกรน เก๊าท์ ฯ  ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ คณะนักวิจัย Operation BIM เนื่องจาก Operation BIM สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้นั่นเอง

อ้างอิงจาก

•  การนำเสนอผลงานวิจัย

 1. ในการะประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 (วทท34) เรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโลกแห่งความท้าทาย" หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์มังคุด: จากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลก"  ณ.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551
 2. การประชุมสัมนาวิชาการสมุนไพร และการแพทย์แผนไทย เรื่อง "Thai Traditional Medicine for Economic Sufficiency: จากภูมิปัญญาสู่อุตสาหกรรมยุคเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อ "จากห้องทดลองสุ่ตลาดดลาดโลก" ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2552
 3. ในการบรรยายพิเศษต่อสภาอาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง "จากห้องทดลองสู่ตลาดดลาดโลก" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  29 กรกฏาคม 2552
 4. ในการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ เรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน The 1st Kamphaengsaen Internaional Natural Products Symposium the Relation ship Between Living Organisms and Enviroment หัวข้อ "Operation balancing Immunity" และ "From the Lab Bench to the World Market" ณ โรงแรม สิวสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2553
 5. ในการประชุมวิชาการเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น (Towards a better Societh and Enironment Through Science and Technology หัวข้อ "พิชิตโรคร้าย ดวยงานวิจัยมังคุดไทย" ณ มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2553
 6. ในการแถลงข่าวการเพิ่มคุณภาพชิวิตของผู้ป่วย (มะเร็งระยะสุดท้าย) และ เบาหวานด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล (ฺBalancing IMmunity - BIM) โดยผลิตภัณฑ์งานวิจัยมังคุด ณ โรงแรมสวิสโซเทลเลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2555
 7. ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท42) เรื่อง "ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่วัฒนธรรม  เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

 ปฏิบัติการ Operation bim  เพื่อ"ภูมิคุ้มกันที่สมดุล"

นวัตกรรม APCO คืออะไร คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 062 882 9695

Line ID : @apcocenter

 

#Operation bim คืออะไร , #นวัตกรรมAPCO

 

งานวิจัยAPCOcap นักวิจัย operation bim เกี่ยวกับติดHIV (โรคเอดส์)

Visitors: 148,531