Operation BIM คืออะไร

Operation BIM ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล

operation bim คืออะไร

Operation bim คืออะไร

Operation bim คือ ขบวนการที่คณะนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้ทำการวิจัยและพัฒนา ต่อเนื่องกัน จนได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกัน ในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายสร้างภุมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลสุขภาพ ความผิดปกติทางร่างกาย เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต

 

Operation bim ไม่ใช่ยา  จึงไม่ได้จัดการกับสิ่งผิดปกติกับร่างกายโดยตรง  แต่ไปปรับ ระดับภุมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล  แล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติ

เริ่มต้นจาการวิจัยผลมังคุด

       เมื่อปี พ.ศ.2520  คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม,ดร.เสาลักษณ์ พงษ์ฺไพจิตร , ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.อำไพ  ปั้นทอง รวททั้งนักวิทยาศาสตร์สหวิชาการอีกหลายท่าน เริ่มทำการศึกษาสารธรรมชาติในผลมังคุด  ด้วยการสกัดสารบริสุทธิ์แล้วทำการทดสอบประโยชน์ในทางการแพทย์ต่างๆ ก่อนจะสรุปได้ว่า สารในมังคุดที่มีคุณสมบัติในการสร้างเสริมคุณภาพคือ สารกลุ่ม Xanthones ซึ่งในมังคุมดีสารกลุ่ม Xanthones นี่อยู่กว่า 40 ชนิด  แต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่มีประโยชน์  บางชนิดอาจมีผลข้างเคียงได้  และชนิดที่มีประโยชน์ หากใช้น้อยเกิดไปก็จะไม่แสดงสรรพคุณ  แต่ถ้าใช้มากไปก็อาจจะเกิดโทษได้  ดังนั้นการนำ Xanthones ไปใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพ  จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น

       ผลจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องของคณะนักวิจัยศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย  พบว่า Xanthones ที่มีสรรพคุณสูงสุดคือ GM-1 ซึ่ง GM-1 เป็นสารที่ปลอดภัย  โดยปลอดภัยกว่าสารที่ให้รสเปรี้ยวในส้มถึง 5 เท่า และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ต้านเชื้อแบคทีเรีย
  • ต้านการอักเสบ
  • ระงับการปวด และลดอาการแพ้
  • ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งเกิดจาก LDL Cholesterol Oxidantion
  • ฆ่าเซลล์มะเร็งในเต้านม มะเร็งในเม็ดเลือด มะเร็งในตับ มะเร็งในไต มะเร็งในทางเดินอาหาร และ มะเร็งปอด (ทดสอบในหลอดทดลอง)
  • ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรค (ในหลอดทดลอง)
  • ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV (ในหลอดทดลอง)
  • เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม และเชื้อแบคทีเรีย (Phagocytic activity)
  • ระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูก

พัฒนาเป็นอาหารที่สร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกัน

          ในการพัฒนา GM-1 ให้เป็นยาซึ่งจะต้องใช้เวลานานนับสิบปี และงบประมาณเป็นพันล้านในการดำเนินการตามกฏเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก  ดั้งนั้นคณะนักวิจัย Operation BIM  จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้ริเริ่มแนวทางใหม่  ด้วยการใช้อาหารสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อป้องกันโรคภัย  ซึ่งสามารถนำสาร GM-1 อันทรงคุณค่านี้ ใช้ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยุ่ในสุตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้  โดยมีองค์ประกอบของ GM-1 อยู่  และพบว่าสูตรอาหารที่ได้จากมังคุดจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นทวีคูณ  เมื่อเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากธัญพืชและผลไม้  เช่น ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และบัวบก  จากการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน  พบว่าสูตรอาหารนี้มีประสิทธิภาพสูงในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล  จึงได้ตั้งสูตรอาหารนี้ว่า  "BIM ซึ่งย่อมาจาก Balancing IMmunity  (ภูมิคุ้มกันที่สมดลุ)  แล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับคณะกรรมอาการอาหารและยา  และคณะนักวิจัยฯ นำเสนอผลงานวิจัยนี้ในที่ประชุมวิชาการวิทยศาสตร์ตามโอกาศต่างๆ ที่ได้รับเชิญ  ซึ่งมีการบรรยายถึงข้อมูลผลการวิจัยที่ทำต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี และรายงานผลการทพสอบผลิตภัณฑฺ์กับอาสาสมัครผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

Visitors: 2,103