ภูมิคุ้มกันที่สมดุลคืออะไร

ภูมิคุ้มกันที่สมดุลคืออะไร  (Balancing Immunity)
 
มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล (*BIM100)
APCO ผู้นำเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิธีธรรมชาติ
 
 
 
apcoเสริมภูมิคุ้มกันธรรมชาติ
 
ภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันที่มาก แต่หมายถึง ภูมิคุ้มกันที่สมดุล
ภูมิคุ้มกันกับมนุษย์นั้นเป็นของคู่กันมาตั้งแต่กำเนิด แต่ยังมีน้อยคนที่่จะเข้าใจ เรื่อง ภูมิคุ้มกันได้อย่างลึกซึ้งและจริงจัง ว่าภูมิคุ้มกัน มีการทำงานอย่างไร อะไรทำให้เกิดโรค และจะต้องทำอย่างไร จึงจะทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ไม่เกิดผลแทรกซ้อนจากความไม่พอดีของภูมิคุ้มกัน
 
ภูมิคุ้มกันที่สมดุล(BIM) กับการดูแลสุขภาพ
รายการ ใส่ใจไกลโรค พบกับ หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim  ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
ความสมุดลของภูมิคุ้มกัน "ภูมิคุ้มกันที่สมดุล" ภูมิคุ้มกันเสียสมดุลไปแล้วจะปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างไร
 
 

ระบบภูมิคุ้มกัน หรือ Immune system  คือระบบกลไกในร่างกายที่คอยปกป้องร่างกาของเราจากสิ่งที่แปลกปลอมต่างๆ ที่จะเข้ามาทำอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น เชื้อโรคต่างๆ (แบคเทีเรีย ไวรัส ปรสิต รา พยาธิ หรือเซลล์ที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็ง)  ถ้าระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุล(ฺBIM100) ะทำร่างกายแข็งแรง   ภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือ บิม100

 • ภูมิคุ้มกันน้อยเกินไป  ทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่สามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสุ่ร่างกายได้ ทำให้เกิดการติดเชื้อโรคได้ง่าย มีภาวะความเสื่องต่อการติดโรคได้สูง เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เนื้องอก มะเร็ง และเอดส์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นต้น
 • ภูมิคุ้มกันมากเกินไป  ทำให้เกิดภาวะแพ้ภูมิตัวเอง (Autoimmune/ออโตอินมูน) อวัยวะต่างในร่างกายจะเริ่มถูกทำร้าย เช่น ผื่นแพ้คันตามผิวหนัง หอบหืด ข้อเสื่อม ข้ออักเสบ SLE สันนิบาต สะเก็ดเงิน เบาหวาน และความเสื่อมของสายตา เป็นต้น

 

ระบบภุมิคุ้มกันที่สมดุลคืออะไร (Immune system)

 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ร่างกายของเราต้องมี ภูมิคุ้มกันที่สมดุล ไม่มากเกินไป จนสิ่งแปลกปลอมมาจากภายนอกเข้ามาทำร้าย หรือไม่มากต้องเกินไปจนเซลล์เม็ดเลือดขาวกับมาทำร้ายตัวเอง ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้ว โรคภัยต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา 

การที่ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลได้นั้น ต้องดูแลร่างกายตามหลัก *ภูมิคุ้มกันบำบัด" เป็นวิธีการดูแลร่างกายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการดูแลที่ต้นเหตุ และช่วยให้สุขภาพดีได้อย่างยั่งยืน 

ภูมิคุ้มกันเกิด่ขึ้นได้ 2 แบบ คือ ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่เกิด และภูมิคุ้มกันที่เกิดขั้นภายหลัง (อาหารเสริมงานวิจัย Operation BIM เพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล)

สาเหตุของภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุล  มาจาก กรรมพันธ์ุและการใช้ชีวิตประจำวัน

 

 

ธรรมชาติสร้างเม็ดเลือดขาวให้ดูแลสุขภาพภายในร่างกายของเรา คือปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล การปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายมีประสิทธิภาพสูง เพราะในร่างกายมีเม็ดเลือดขาว 20,000 - 55,000 ล้านเม็ด  เม็ดเลือดขาวมีหน้าทีป้องกันสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย

ภูมิคุ้มกันที่สมดุล ขึ้นอยู่กับการทำงานของเม็ดเลือดขาว ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวที่นักวิจัย ทำการวิจัย 4 ชนิด ทำหน้าที่ต่างกัน คือ

 • Th1   ทำหน้าที่ กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเซลล์มะเร็ง ได้ดียิ่งขึ้น
 • Th2   ทำหน้าที่ กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ และหนอนพยาธิได้ดียิ่งขึ้น
 • Th17  ทำหน้าที่กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่หลงเหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2 ในการกลับกันหาก Th1, Th2 และ Th17 มีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากเกินความสมดุลร่างกายจนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง
 • Treg ทำหน้าที่ กระตุ้นให้ระบบ ภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปกลับสู่สภาวะที่สมดุล

จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM พบว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มีผลต่อการปรับ Th1,Th2,Th17 และ Treg   ในลักษณะที่แตกต่างกันไป

จากผลการวิจัย ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ติดเชื้อโรค มีเนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในรังไข่ เป็นมะเร็ง มีภูมิแพ้ ไซนัสสอักเสบ กระเพาะ ลำไส้อักเสบเรื้อรัง กรดไหลย้อน ข้อเข่าเสื่อม ข้ออักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง สะเก็ตเงิน ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตวาย ไทรอยด์เป็นพิษ หอบหืด สันนิบาต เบาหวาน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด วิงเวียนศรีษะ ไมเกรน เก๊าท์ ฯ  ต่างทำให้มีคุณภาพชีิวตที่ดีขึ้น จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ Operation bim เนื่องจาก Operation bim สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้นั้นเอง  (ภูมิคุ้มสมดุล หรือ Bim100 / บิมร้อย / บิม100)

*ภูมิคุ้มกันบำบัดคืออะไร (Immunotherapy)

Operation bim คืออะไร

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

 

วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สมดุล ป้องกันโรค

อะไรที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องหรืออ่อนแอ

 • ความเครียด
 • โรคภัยไข้เจ็บมีผลต่อภูมิคุ้มกันร่างกายอย่างมาก
 • การพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนไม่หลับ
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • รับประทานอาหารที่ทำร้ายร่างกาย (ไม่มีประโยชน์และยังทำร้ายร่างกาย)

วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล แข็งแรง

 • ทำจิตใจให้ร่าเริ่ง แจ่มใส  ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
 • พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
 • นั่งสมาธิ
 • รับประทานอาหารเสริม
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

สุขภาพที่ดี ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

*bim100 (Balancing Immunity)  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดี จนมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี

www.apcobybim100.com 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 โทร. 062 882 9695 

ไอดีไลน์ @apcocenter

 

 

(ภูมิคุ้มสมดุล หรือ Bim100 / บิมร้อย / บิม100)

 

บทความเกี่ยวกับงานวิจัย apco คณะวิจัย Operation bim (บิมร้อยเพื่อสุขภาพ),bim100คืออะไร,operation bimคืออะไร,ภูมิบำบัดคืออะไร

รีวิวประสบการณ์ผู้ใช้นวัตกรรมAPCO คณะนักวิจัย Operation bim (ฺBIM100)

Visitors: 143,843