ทำไมต้องย้อนวัย ชะลอวัย เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายเริ่มเสื่อมถอย นวัตกรรมวัฒนชีวา เสริมสร้างเทโลเมียร์ ช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับมาเป็นหนุ่มเป็นสาว

ทำไมต้องย้อนวัย ชะลอวัย

ปัจจุบันพบว่าผู้ที่มีอายุยืนที่สุด คือ อายุ 123 ปี  คนส่วนใหญ่หันมาสนใจการดูแลสุขภาพด้วยตนเองกันมากขึ้น ประกอบกับการศึกษาด้านภฺูมิคุ้มกัน และวิทยาศาสตร์ด้านเทโลเมียร์ มีความเจริญก้าวหน้ามาก สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่า  สาเหตุใหญ่ที่สำคัญของการเกิดการชราภาพ หรือ แก่ และยังมีโรคเรื้อรัง มาจากการหดสั้นของเทโลเมียร์ ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อส่งภาพ มีแค่บางส่วนเท่านั้นที่อายุยืนยาวและยังมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งเราก็ไม่อยากมีสภาพแบบนี้น  ที่ต้องเป็นภาระของคนรอบข้างในระยะยาว

เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะพบกับสภาวะร่างกายเสื่อมถอย และยังมีโรคประจำตัวต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุต่างๆ หรืออีกด้านหนึ่ง ก็มีปัญหาภาวะทางจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ เกิดภาวะซึงเศร้า ไม่กระตือรือร้น ภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดี หดหู่ ท้อถอยเสื่อมถอย เป็นที่มาของปัญหาสุขภาพต่างๆ กันไปมากมาย 

เราจึงควรเริ่มดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงมากที่สุด  ทำให้สุขภาพที่ดีจะเพิ่มขึ้น

การย้อนวัย ชะลอวัย เป็นการดูแลสุขภาพถึงระดับเซลล์ เพราะร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยอวัยวะ ทุกอวัยวะประกอบด้วยเซลล์ ทุกเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสเป็นแกนกลาง และในนิวเคลียส ก็มีโครโมโซม

 

 

โครโมโซม ทำหน้าที่เหมือนหมวกหุ้มปลายโครโมโซม ที่ชื่อ เทโลเมียร์  ทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวตั้งแต่แรกเกิดเพื่อการเจริญเติบโต ก็จะทำให้เทโลเมียร์สั้นลงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งที่เซลล์มีการแบ่งตัวตั้งแต่แรกเกิดเพื่อเจริญเติบโต ก็จะทำให้เทโลเมียร์สั้นลงไปเรื่อยๆๆ จึงถึงจุด จุดหนึ่งที่เซลล์ทำงานได้แต่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้อย่างรวดเร็วเหมือนช่วงที่ วัยกำลังเจริญเติมโต ก่อนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ แต่ยังคงทำงานได้อยู่ในเซลล์ที่เป็นอวัยวะสำคัญ

เซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของอวัยวะที่สำคัญมาก เช่น หัวใจ สมอง ระบบการย่อยอาหาร ดูดซึมอาหาร ระบบการขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น เทโลเมียร์ยังคงอยู่ในระดับทีมีการสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ในระดับที่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดี เพราะฉะนั้นร่างกายจะเสื่อมถอยช้าลงทำงานได้ดีขึ้น มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้รวดเร็วด้วยจำนวนเซลล์ที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของเทโลเมียร์นั่นเอง

 

 

 เมื่อเทโลเมียร์สั้นลงอย่าววิกฤต  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด การอักเสบ ภาวะความเครียด พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อร่างกาย สูบบุหรี่ แอลกอฮอลล์ อ้วน ความดัน เบาหวาน ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงอย่างเร็ว  ภาวะเซลล์ต่างๆ จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว พัฒนาไปสู่การเกิดโรคต่างๆ ได้ ล้วนเกี่ยวของกับการสั้นลงของเทโลเมียร์ทั้งนั้น

 

Visitors: 143,847