งานวิจัยAPCOcap นักวิจัย operation bim เกี่ยวกับติดHIV (โรคเอดส์)


เกี่ยวกับ APCOcap 

นวัตกรรมAPCO รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

 

(แอปโก้แคป)  เป็นชื่อนักวิจัยใช้เรียกสูตรที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของคณะนักวิจัย APCO  ที่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี และได้ค้นพบว่า การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันสมดุลหรือภูมิสมดุล เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเองโดยธรรมชาติ จึงได้ผลิตสูตรสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจาก ภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุล(ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง) รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ  (จากมังคุด, งาดำ ,ถั่วเหลือง, ฝรั่ง ,และใบบัวบก)

 

นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด เอชไอวี / เอสด์ (HIV/AIDS)

นวัตกรรมapcocap ภูมิคุ้มกันบำบัด HIV(AIDS) จากพืชกินได้


 


 สรุปผลการวิจัยของ APCOcap

จากผลการทดสอบสูตรอาหารเสริมของนักวิจัย Operation bim 4 แคปซูล/วัน ในกลุ่มของผู้ติดเชื้อ HIV 29 ราย ที่ใช้ยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลแม่ออน พบว่าผู้ที่ติดเชื้อHIV มีสุขภาพดีขึ้นทุกรายโดยการมี CD4 เพิ่มขึ้นในเวลา 3 เดือน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่สารภีและที่ดอยสะเก็ต 22 ราย มี CD4  เพิ่มขึ้นทุกคนในเวลา 3 เดือน ในรายที่ติดเชื้อวัณโรคและปอดบวมอาการหายไปในเวลาที่รวดเร็ว  ในกลุ่มของเด็กติดเชื้อที่บ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี  ที่ใช้ยาต้านอยู่แล้ว 70 ราย ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น  อาการของโรคแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อรา แบคทีเรีย หายไป  รายที่เป็นมะเร็งตับก็มีคุณภาพชีวิตปกติมาต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี แล้ว  ประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของสูตร ของนักวิจัย Operation bim เกิดจากการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th1,Th9 และ Th17 ซึ่งต่างก็คือ CD4 แล้ว CD4 ที่เพิ่มขึ้นไปเพิ่มอานุภาพของเซลล์ T พิฆาต ในการกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ผลรวมคือ CD4 เพิ่มขึ้น และจำนวน HIV ลดลง

CD4 คืออะไร

CD4 คือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ควบคุมและต่อสู้กับเชื้อโรค และมีบทบาทในการสร้างสารภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคเมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จะเข้าไปยึดจับและทำลายเม็ดเลือดขาว CD4 ทำให้เม็ดเลือดขาว CD4 ลดลงไปเรื่อยๆ ร่างกายจะขาดกำลังในการต้านทานและพ่ายแพต่อเชื้อโรคได้ง่าย

Apcocap เพิ่ม CD4 รวดเร็วที่สุด!!!  ได้อย่างไร

เมื่อเชื้อ HIV เข้าไปในร่างกายจะเจาะเข้าไปใน CD4 โดยมุ่งไปสู่่ CD4 ชนิด Th17 มากที่สด  ผลการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ม.เชียงใหม่ แสดงว่า APCOcap 4 แคปซูล/วัน ในวันที่ 15 นอกจากจะกระตุ้น CD4 ชนิด TH17 ได้ถึง 5 เท่าแล้ว  ยังสามารถกระตุ้น CD4 ชนิด TH1 ได้ 2 เท่า และ CD4 ชนิด TH9 ได้ 2 เท่า   Apcocap จึงชนะ HIV  เป็นผลทำให้ CD4 เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  เมื่อ CD4 ไม่ลดลงแต่กับเพิ่มขึ้นก็จะไปเพิ่มอานุภาพของ เซลล์ T พิฆาตในการกำจัด HIV เอชไอวี

 

APCOcap เพิ่ม CD4

 

ข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ผู้ที่ติดเชื้อ HIV สามารถเพิ่ม CD4 ได้ ด้วยนวัตกรรม APCOcap และ ถ้ามีการออกกำลังกายร่วมด้วยอาจได้ผลดีจนเกิด Functional Cure ได้

ติดเชื้อ HIV เพิ่ม CD4 งานวิจัย Apco

ไวรัส HIV เข้าสู่ร่างกายแล้วจะเจาะเข้าไปในเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกัน คือ CD4 (Th1 Th2 Th17 Treg Th cell + macrophages+monocytes + dendritic cells)  แล้วค่อยๆ ทำลายเม็ดเลือดขาวนั้น  ก่อนที่จะแพร่ออกไปยัง CD4 เซลล์ใหม่  เหตุที่ /HIV ซ่อนตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาวจึงทำให้การฆ่าเชื้อ HIV ทำได้ยาก ผู้ติดเชื้อจึงมีโอกาสหายน้อยมาก

 

apcocap จัดการเชื้อ HIV มากขึ้น

 ผู้ที่ติดเชื้อ HIV จะไม่เสียชีวิตจากเชื้อ HIV แต่เมื่อภูมิคุ้มกันลดลง  จะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสอื่นๆ

 

การรักษาผู้ติดเชื้อ HIV เพิ่ม CD4

 

              งานวิจัย apco ผู้ติดเชื้อ HIV

เพิ่ม Th17

    Th 17 งานวิจัย APCO

นวัตกรรมapco นวัตกรรมแห่งชาด

งานวิจัย APCOcap

 

 

 

 

ประสบการณ์ผู้ใช้APCOcap   รีวิวผู้ใช้จริงapco

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่  โทร 062 882 9695

ติดต่อเจ้าหน้าที่  Line ID : @apcocenter 

คลิ๊กเพื่อ Add Line :

https://line.me/R/ti/p/@458wzvmo

 

 

ไวรัส HIV เข้าสู่ร่างกายแล้วจะเจาะเข้าไปในเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกัน คือ CD4 (Th1 Th2 Th17 Treg Th cell + macrophages+monocytes + dendritic cells)  แล้วค่อยๆ ทำลายเม็ดเลือดขาวนั้น  ก่อนที่จะแพร่ออกไปยัง CD4 เซลล์ใหม่  เหตุที่ /HIV ซ่อนตัวอยุ่ในเม็ดเลือดขาวจึงทำให้การฆ่าเชื้อ HIV ทำได้ยาก ผู้ติดเชื้อจึงมีโอกาสหายน้อยมาก
Visitors: 148,531