นวัตกรรมapco คืออะไร มีผลต่อการดูแลสุขภาพอย่างไร ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim

นวัตกรรม APCO คืออะไร

ดูแลสุขภาพได้อย่างไร บรรยาย โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim

นวัตกรรมapco คืออะไร

นวัตกรรมAPCO คือ ชื่อที่ใช้เรียกสูตรอาหารเสริม งานวิจัย ของคณะนักวิจัย Operation bim โดยใช้หลักการของภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

คณะนักวิจัย Operation bim เริ่มทำงานวิจัยเกี่ยวกับสารจากมังคุด เมื่อ 42 ปี ที่แล้ว และได้ทำการพัฒนาต่อเนื่องกันจนได้สูตรสารผสมที่สามารถแก้ไขอาการติดเชื้อเรื้อรัง เชื้อดื้อยา และ มะเร็ง แล้วนำมาเผยแพร่เพื่อยกระดับคุณภาพชีิวตของผู้บริโภคได้กว่า 10 ปี โดยใช้หลักการ "ภูมิคุ้มกันบำบัด"  ด้วยการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell ให้มีความสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ได้กล่าวว่า เราจะมีความยินดีและภูมิใจสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ ความกังวลและความสิ้นหวังของผู้บริโภคได้สำเร็จเป็นจำนวนมาก แต่การที่ได้สัมผัสกับผู้บริโภคเหล่านี้ ในระหว่างที่ให้คำปรึกษาในการใช้ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด ทำให้เกิดความรู้สึกว่าจะดีกว่าไหม ถ้าหากสามารถป้องกันให้ผุู้ที่บริโภคเหล่านี้ไม่มีอาการเกิดขึ้นจนต้อง ทรมาร วิตกกังวล และสิ้นหวัง รวมทั้งได้มีโอกาสช่วยป้องกันผู้บริโภคไม่ให้เกิดมะเร็งจากกรรมพันธุได้ด้วย  จึงมีการปรับปรุงสูตรที่ทรงประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันบำบัดให้สามารถใช้ในการป้องกันได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ผลการใช้ของผู้บริโภค  พบว่าสูตรที่ปรับปรุงเพื่อสำหรับป้องกันนี้  สามารถช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดเชื้อง่ายในตลอดระยะเวลาที่ใช้  นอกจากนี้ผู้บริโภคยังได้รับผลพลอยได้จากการที่ไม่เกิดอาการภูมิแพ้อากาศ และมีสุขภาพผิวพรรณที่ดีขึ้น  จากความสามารถในการสร้างคอลลาเจนในการทำหน้าที่เป็น antioxidand ขององค์ประกอบธรรมชาติในสูตรนี้

ผมมั่นใจว่า มาตรการ  "กันไว้ดีกว่าแก้" นี้จะเป็นวิธีที่เพิ่มคุณภาพชิวิตให้กับผู้บริโภคอย่างสะดวกและปลอดภัย"

 

 

 

 

Visitors: 55,718
"