การทำงานของนวัตกรรมapcocap

ภูมิคุ้มกันบำบัดAPCO กระตุ้น Killer T cell สู้ HIV

√  ทำให้ HIV หมดฤทธิ์ ในผู้ติดเชื้อใหม่

√  ในผู้ที่ใช้ยาต้านมานาน  ช่วยให้ลด - หยุดยาต้าน และ HIV หมดฤทธิ์

√  ช่วยเพิ่ม CD4  ในผู้ที่ไม่สามารถเพิ่มได้ด้วยผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส

√  กระตุ้น Killer T cell ให้กำจัดเชื้อ HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

√  ลดผลข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส

√  เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อ HIV / AIDS ทุกระยะ

ด้วยผลงานของคณะนักวิจัย Operation BIM มากกว่า 30 ปี

เมื่อภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ และ อาจกำจัดเชื้อ HIV ได้ ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  นักวิจัยผู้ใฝ่ฝันจะพิชิตเชื้อHIV

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามค้นหาวิธีการที่ทำให้เชื้อ HIV อยู่ในภาวะสงบ  แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ  ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำสำเร็จแล้วเป็นครั้งแรก  โดยใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้  (Plant - based Immuotherapy for HIV)  ที่ทำให้เชื้อ HIV ตรวจไม่พบแล้ว หรืออาจจะไม่มีเหลือเลย  จนเกิดภาวะที่เรียกว่า ภาวะ HIV สงบ หรือ HIV Functional Cure ที่ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติต่อเนื่อง

 

ปรึกษาปัญหา HIV 

ADD Line : @apcocenter

โทร  062 882 9695

 

 

Visitors: 147,198