การทำงานของเซลล์ T พิฆาต งานวิจัย Operation bim จำกัดเชื้อHIV (โรคเอดส์) ติดเชื้อฉวยโอกาศ

การทำงานของ เซลล์ T พิฆาต กำจัดเชื้อ HIV (โรคเอดส์)

งานวิจัย APCO (นักวิจัย Operation bim)

กำจัด HIV ได้เร็วด้วย เซลล์ T พิฆาต

 เซลล์ T พิฆาต กำจัดเชื้อ HIV

Visitors: 60,126
"