ประสบการณ์ผู้ใช้Apcocap

 คลิปวีดีโอ ประสบการณ์จริงผู้ที่ติดเชื้อHIV (โรคเอดส์)

จากผู้ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์งานวิจัย Operation bim (APCOcap)

AIDS (เอดส์) ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Sysdrome โรคเอดส์ จึงหมายถึง โรคที่เกิดจาก ภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะถูกทำลายโดยเชื้อไวัรัส HIV

HIV (เอชไอวี) ย่อมาจาก Human Immonodeficiency Virus ทำให้ร่างกายติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าคนปกติ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ของผู้ที่เป็น โรคเอดส์ 

 

ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่องด้วยผลการตรวจเลือดครั้งที่ 10

 

ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่องด้วยผลการตรวจเลือดครั้งที่ 8

ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่องกัน  ด้วยผลการตรวจครั้งที่ 8 ของอาหสาสมัครรายแรกใน โคงการ APCO LIFE FITNESS CHALLNGE  ที่เข้าสู่ภาวะHIV สงบ (Functional Cure)  โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย APCOcap และไม่ใช้ยาต้านไวรัสช่วยเลย  Eng version please scrolling down

 

อาสาสมัครรายนี้ใช้ APCOcap วันละ 9 แคปซูบ/วัน  เป็นเวลา 4 เดือน โดยผลการตรวจเลือดทั้ง 5 ครั้ง  พบว่ามี CD4  ที่เพิ่มขึ้นและตรวจไม่พบเชื้อ HIV แล้ว  คณะนักวิจัยได้ปรับลดปริมาณ APCO cap ลดลงเหลือ 4 แคปซูล/วัน หลังการใช้ 1 เดือน  ผลการตรวจเลือดครั้งที่ 6 พบว่า  ยังตรวจไม่พบเชื้อ HIV อยู่เช่นเดิม  ปัจจุบันผลการตรวจเลือดครั้งที่ 8 ยังยืนยันว่า HIV อยู่ในภาวะสงบ  ข้อมูลมีดังนี้

  • ก่อนเข้าโครงการมี  CD4  734  cell/cu.mm. และ HIV 88.2 copies/ml (กุมภาพันธ์ 2560)

 

  • ใช้ APCOcap 9 capsule/วัน (2 เดือน)     ตรวจครั้งที่ 1: 14  ก.พ.62  =  CD4 1,016 cell/cu.mm  และ HIV ตรวจไม่พบ

 

  • ใช้ APCOcap 9 capsule/วัน (3 เดือน)     ตรวจครั้งที่ 2: 16  มี.ค.62  =  CD4 1,122 cell/cu.mm  และ HIV ตรวจไม่พบ

 

  • ใช้ APCOcap 9 capsule/วัน (4 เดือน)     ตรวจครั้งที่ 3: 10 เม.ย.62  =  CD4 1,336 cell/cu.mm  และ HIV ตรวจไม่พบ

 

  • ใช้ APCOcap 9 capsule/วัน (5 เดือน  ตรวจผลโดยคลินิคนิรนามสภากาชาดไทย)     ตรวจครั้งที่ 4:  8  พ.ค..62  =  CD4 644* cell/cu.mm  และ HIV ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 40 Copies/ml)

 

  • ใช้ APCOcap 9 capsule/วัน (5 เดือน  ผลการตรวจโดยสถาบันบำราศนราดูร)   ตรวจครั้งที่ 5: 16 พ.ค. 62  =  CD4  675* cell/cu.mm  และ HIV ตรวจไม่พบ  ( น้อยกว่า 20 Copies/mL)    

 

  •  ลด APCOcap เหลือ 4 capsule/วัน ได้ (1 เดือน   ผลการตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป)     ตรวจครั้งที่ 6: 27 มิ.ย.62  =  CD4 1,178* cell/cu.mm  และ HIV ตรวจไม่พบ ND ( น้อยกว่า 20 Copies/mL)   

  • ลด APCOcap เหลือ 4 capsule/วัน ได้  (2 เดือน  ผลการตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป)     ตรวจครั้งที่ 7: 25 ก.ค.62  =  CD4 1,066* cell/cu.mm  และ HIV ตรวจไม่พบ ND ( น้อยกว่า 20 Copies/mL)

 

  • ลด APCOcap เหลือ 4 capsule/วัน (3 เดือน  ผลการตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป)     ตรวจครั้งที่ 8: 29 ส.ค.62  =  CD4 1,708* cell/cu.mm  และ HIV ตรวจไม่พบ  ND ( น้อยกว่า 20 Copies/mL)

*หมายเหตุ  ค่า CD4 ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานการตรวจของแต่ละแล็ป

 

รายแรกที่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ คือ  คุณ M เมื่อ 4 ปีที่แล้ว (2558)

»   โครงการ APCO Life Fitness Chellenge เป็นโครงการที่ให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการใช้นวัตกรรม APCO cap เพื่อเพิ่ม CD4 และ ลด HIV ให้เหมือนคนปกติ

»   Functional Cure คือ สภาวะที่ HIV ลดลงจนตรวจไม่พบเชื้อ ซึ่งเกิดขึ้นจากยาต้านไวรัส และเมือหยุดใช้ยาต้านไวรัสแล้วเชื้อ HIV ก็ไม่สามารถกลับเพิ่มขึ้นมาใหม่  จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและโรคฉวยโอกาสได้

»   ในกรณีของคุณเค  เชื้อ HIV ตรวจไม่พบและแข็งแรงต่อเนื่องแม้ไม่ใช้ยาต้านไวรัสเลย

»   APCOcap ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าแต่เ่ป็นชื่อที่คณะนักวิจัยของ APCO ใช้เรียกแคปซูลที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย

รีวิวผู้ใช้จริงติดเชื้อ HIV (ประสบการณ์ผู้ใช้APCOcap)

งานวิจัย APCOcap(HIV)

 

 

Visitors: 19,137