ประสบการณ์ผู้ใช้Apcocap

คลิปวีดีโอ ประสบการณ์จริงผู้ที่ติดเชื้อHIV (โรคเอดส์)

จากผู้ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์งานวิจัย Operation bim (APCOcap)

AIDS (เอดส์) ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Sysdrome โรคเอดส์ จึงหมายถึง โรคที่เกิดจาก ภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมลงหรือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะถูกทำลายโดยเชื้อไวัรัส HIV  เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ  และ อาจเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ

HIV (เอชไอวี) ย่อมาจาก Human Immonodeficiency Virus ทำให้ร่างกายติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าคนปกติ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ของผู้ที่เป็น โรคเอดส์ 

ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV /โรคเอดส์ สามารถกับมาใช้ชีวิตปกติได้

 

 

 

 

ประสบการณ์จริงผู้ใช้APCOcap

 

 

Visitors: 58,112
"