ผู้ที่มีปัญหามะเร็ง

ปัญหาของมะเร็ง  กับประสบการณ์ผู้ใช้BIM100 นวัตกรรม APCO
 

 

 


 

 

 

 

ประสบการผู้ที่เคยมีปัญหา  "มะเร็งเต้านม"  ดร.อมริศา  มณีรุ่ง

คลำพบก้อนที่ใกล้หัวนม  เป็นข้างเดียว  ตรวจพบก้ตัดสินใจผ่าตัดเลย พบว่ามีเชื้อมะเร็ง แพร่กระจาย จึงต้องให้คีโม  ซึ่งจะทำให้เลือดขาวต่ำ และทำลายภูมิคุ้มกันไป ทำให้เสียชีวิตหรือ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ เป็นช่วงที่มีขีวิตแย่มาก ไม่รู้รสอาหาร หลังจากดูแลด้วย ภูมิคุ้มกันที่สมดุล  นวัตกรรม APCO (คณนักวิจัย Operation bim) อย่างต่อนเื่องกัน อาการต่างๆ เริ่มดีขึ้น

   

 

Visitors: 2,103