เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกัน Covid-19(โควิด19) ภูมิคุ้มกันบำบัดAPCO

"ภูมิคุ้มกันบำบัด" ป้องกันและจัดการCovid19(โควิด-19 / โอไมคอน)

———————————————

รายการ Hotline สายสุขภาพ ทางช่องเนชั่น 22 ภูมิคุ้มกันบำบัดและกำจัดการติดเชื้อไวรัส "Covid-19  ดำเนินรายการโดย อรัญญา ชัยคาม แขกรับเชิญ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM "นวัตกรรมAPCO"

สร้างภูมิคุ้มกัน หรือ เพิ่มภูมิคุ้มกัน จนเกิดภูมิคุ้มกันบำบัด

ภูมิคุ้มกันบำบัดป้องกันและกำจัดการติดเชื้อไวรัส Covid-19

 

การเพิ่มภูมิคุ้มกัน ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากพอ จนเกิดเป็น "ภูมิคุ้มกันบำบัด" ทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อและกำจัดเชื้อที่หลุดรอดเข้าไปในเซลล์ของร่างกายได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ "ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO" (APCO Immunotherapy)  ที่คณะนักวิจัย Operation bim ได้พัฒนาและพิสูจน์แล้ว

»  ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO (APCO Immunotherapy หรือ A.I.) กระตุ้นเลือดขาวให้สร้างสารเพิ่มภูมิคุ้มกันที่บริเวณเยื่อบุพื้นผิวในทุกส่วนของร่างกายด้วยประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยและไรัผลข้างเคียง

»  เยื่อบุพื้นผิว (mucosal barrier) คือด่านแรกของการป้องกันการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นดวงตา ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร อวัยวะสืบพันธ์ุ การเพิ่มภูมิคุ้มกันของเยื่อบุพื้นผิวจึงเป็นวิธีการที่ป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุด

นวัตกรรม ภูมิคุ้มกันบำบัดAPCO ป้องกันและจัดการ Covid-19 (โควิด / โอไมคอน) ได้อย่างไร?

»  การป้องการการติดเชื้อ Covid-19 ด้วยการ"สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย" ให้มากพอ จนเกิดเป็น"ภูมิคุ้มกันบำบัด" ซึ่งนอกจากจะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้แล้ว ยังกำจัดเชื้อที่หลุดรอดเข้าไปในเซลล์ของร่างกายได้ (ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ "ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO")

»  คณะนักวิจัย Operation bim ได้พัฒนาและพิสูจน์แล้วทางภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงคลินิคว่าสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th1 และ เม็ดเลือดขาว Th17 ได้ ซึ่งเม็ดเลือดขาวทั้ง 2 ชนิด นี้ หากเพิ่มขึ้นจะสามารถทำให้ร่างกาย

»  ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโดยการ "สร้างภูมิคุ้มกัน" ที่เยื่อบุผิวทางเดินหายใจ (Mucosal barrier) เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสผ่านเข้ากระแสเลือด

»  หยุดการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้อในเซลล์ร่างกาย

»  กำจัดไวรัสโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ Killer T Cell เมื่อมีเซลล์ร่างกายติดเชื้อไวรัส 

ทำไม Covid-19 (โควิด19 / โอไมคอน) จึงกลับมาเป็นซ้ำและรักษายาก  (ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim)

ทำไมคนติดเชื้อ Covid-19 / โอไมคอน ที่รักษาจนตรวจไม่พบเชื้อแล้ว เมื่อหยุดการรักษาบางรายก็กลับมาเป็นใหม่เหตุเพราะผู้ติดเชื้อใช้ยาต้านไวรัสในการรักษา  แต่ยาต้านไวรัสไม่ได้ฆ่าเชื้อ  เพียงแต่ไปหยุดการเพิ่มจำนวนด้วยการ Copy ตัวของไวรัสเท่านั้น  และเมื่อหยุดการรักษาโดยไม่รอให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมากพอจนสามารถจัดการกับไวรัสได้  ไวรัสจึงกลับมาเพิ่มจำนวนขึ้นใหม่และเกิดโรคซ้ำ

ในขณะเดียวกันมีข้อมูลยืนยันว่าเชื้อ Covid-19 มีหลายกลุ่ม ในอเมริกาพบถึง 5 กลุ่ม คือ A B C D และ E  แต่ในจีนพบว่ามีเพียงกลุ่มเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้การควบคุม Covid-19 ด้วยยาต้านไวรัสก็ดี หรือ ด้วยวัคซีนก็ดีจะได้ผลน้อยลงเรื่อยๆ

ความจริงทั้งสองประการข้างต้น  ทำให้ดูเหมือนว่าการควบคุมเชื้อ Covid-19 จะเหลือเพียงวิธีเดียว  คือการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากพอ  จนเกิดเป็น "ภูมิคุ้มกันบำบัด" ซึ่งนอกจากจะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้แล้ว  ยังกำจัดเชื้อที่หลุดรอดเข้าไปในเซลล์ของร่างกายได้  ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ "ภูมิคุ้มกันบำบัดAPCO" (APCO Immunotherapy หรือ A.I. ที่คณะนักวิจัย Operation BIM ได้พัฒนาและพิสูจน์แล้ว

คณะนักวิจัยฯ จึงมีความเชื่อว่า "A.I." จะเป็นวิธีที่ใช้ควบคุมไวรัสได้อย่างยั่งยืน  ด้วยประสิทธิภาพสูง และปราศจากผลข้างเคียงืท่านสามารถชมข้อมูลบรรยายเกี่ยวกับ "ภูมิคุ้มกัน APCO" (APCO Immunotherapy หรือ A.I.) ได้ในคลิปวีดีโอ รายการ HotLine สายสุขภาพ ออกอากาศทางช่อง Nation 22 เมื่อวันอาทิตย์ที่1 มีนาคม 2563

 

นวัตกรรม APCO สร้างภูมิคุ้มกันบำบัด

ป้องกันและกำจัด "โคโรน่าไวรัส"(Covid-19)

ได้เมื่อ Kill T Cell (เซลล์ T พิฆาต) แข็งแรง

โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา (หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim)

 เนื้อหาสาระสำคัญในคลิป กล่าวถึงวิธีป้องกันการติดเชื้อ "โคโรน่าไวรัส" coronavirus นวัตกรรม APCO ป้องกันได้อย่างไร วิธีการใช้นวัตกรรมในการป้องกันหรือใช้ในการที่เป็นแล้ว  การกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมapco

 

นวัตกรรมAPCO  ช่วยป้องกันและกำจัด Covid-19(โควิด19 / โอไมคอน) ได้อย่างไร

นวัตกรรมแอปโก้ 4แคปซูลต่อวัน กระตุ้นTh17  ให้หลั่งอินเตอร์ลูคิน 17 และ  อินเตอร์ลูคิน 22 เพิ่มขึ้น
5 เท่าและ10 เท่าในวันที่ 15   อินเตอร์ลูคินทั้งสองในผนังเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจและทางเดินอาหารป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าไปในกระแสเลือดได้  จึงป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ ((โควิท-19 , โอไมคอน)

โคโรน่าไวรัส (Coronavirus หรือ COV) คืออะไร

วิธีการป้องกัน ,โคโรน่าไวรัส , การติดต่อ ,อาการโคโรน่าไวรัส

โคโรน่าไวรัส หรือ Coronavirus เป็นไวรัสสายพันธ์ุใหม่ยังไม่เคยพบในคน เริ่มจากค้างคาว สู่คนและติดต่อจากคนสู่คนได้ จากเสมหะ การสัมผัส การไอหรือจาม   เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ ปอดอักเสบแบบรุนแรง แหล่งระบาดอยู่ทีเ่มืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

การติดต่อของโคโรน่าไวรัส(Covid-19) ซึ่งสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ทางเดินหายใจ ตา จมูก สารคัดหลัง เช่น

 • จากการสัมผัสน้ำมูก
 • เสมหะของผู้ที่ป่วย
 • จากน้ำลาย
 • การสัมผัสเชื้อด้วยการหายใจเอาละอองน้ำลายเข้าไป

อาการของโคโรน่าไวรัส(Covid-19) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยุ่กับ ภูมิคุ้มกันในร่างกาย อายุ พันธุกรรม ฯ

 • มีไข้ คล้ายไข้หวัด
 • เจ็บคอ
 • ไอ จาม มีเสมหะเริ่มมีเลือดปนเสมหะ น้ำมูกไหล
 • ระบบหายใจไม่ดี เหนี่อย หอบ
 • คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
 • ปวดเมื่อยตามตัว
 • หายใจลำบากมีไอร่วม ปอดอักเสบ หรือปอดบวม

การป้องกันเชื้อCovid-19(โควิด19 , โอไมคอน)

 • ควรสวมหน้ากากอนามัย
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เสี่ยงต่อโรคติดต่อ
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุก
 • ควรล้างมือบ่อยๆ หรือเช็คด้วยแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่มีภาวะเสื่องเป็นไข้หวัด มีอาการ ไอ จาม
 • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา
 • หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ จาม หายใจเร็ว ควรรีบไปพบแพทย์
 • ไม่ควรเอามือไป ขยี้ตา จมูก ปาก (เพราะคนป่วยอาจจะไอ หรือจาม เอามือปิดปาก แล้วเอามือไปสัมผัสที่ต่างๆ เชื้อก็จะอยู่บนพื้นผิวต่างๆ แล้วก็มีคนอื่นมาสัมผัสต่อไปอีก จึงทำให้ติดเชื้ออย่างไม่รู้ตัวได้

โควิด-19 (Covid-19) กลัวอะไร

 • กลัวยาฆ่าเชื้อ คลอรีน,แอลกอฮอลล์ 75 % กลัวการล้างมือบ่อย อุณหภูมิสูง ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของคน

 

ข่าว: APCO แต่งตั้งพันธมิตรจำหน่ายผลิตภัณฑ์BIM

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนักวิจัย Operation bim

 

 TAG: Covid19,โควิด19,โอไมคอน,นวัตกรรมapco,ป้องกันโควิด19,สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด,เพิ่มภูมิคุ้มกัน,ป้องกันCovid19,ภูมิคุ้มกันบำบัดAPCO

 

 

Visitors: 125,915