รีวิวผู้ใช้จริงติดเชื้อHIV กับงานวิจัย APCO

รีวิวประสบการณ์ผู้ใช้จริง ติดเชื้อ HIV กับงานวิจัย Operation bim (APCOcap)

ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา  หัวหน้าคณะนักวิจัย

เพิ่งติดเชื้อHIV จัดการได้

ผลการใช้ APCOcap

หลังใช้ผลิตภัณฑ์ 1 เดือน ค่า CD4 เพิ่มขึ้น

ผลการใช้ APCO 1 เดือน

 
ผลการใช้ APCO 1 เดือน
 
ประสบการณ์ผุ้ใช้APCOcap
 
 รีวิวผู้ใช้ APCOcap
 
รีวิวผู้ใช้ APCOcap ,ประสบการณ์ผู้ใช้apco
 
รีวิวผู้ใช้ APCOcap ,ประสบการณ์ผู้ใช้apco
 
รีวิวผู้ใช้ APCOcap ,ประสบการณ์ผู้ใช้apco
 
รีวิวผู้ใช้ APCOcap ,ประสบการณ์ผู้ใช้apco
 
รีวิวผู้ใช้ APCOcap ,ประสบการณ์ผู้ใช้apco
 
 
 *APCOcap  เป็นชื่อที่นักวิจัยใช้เรียกสูตรที่เกิดจากงานวิจัย Operation BIM ที่ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 30 กว่าปี สกัดจากธรรมชาติ 5 อย่าง (มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และใบบัวบก)    ผ่านงานวิจัยว่าสามารถกระตุ้น Killer T cell ได้หลายเท่า ทำให้ CD4 เพิ่มขึ้นและหากมีการดูแลตัวเองที่ดีประกอบกันแล้ว อาจได้ผลถึงเกิดภาวะ Functional Cure คือ ภาวะตรวจไม่พบเชื้อแล้ว
 

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย APCOcap

คลิปวีดีโอประสบการณ์ผู้ใช้จริงติดเชื้อHIV

เอดส์อยู่ในความสงบได้

 

 

Visitors: 125,916