สายตาเสื่อม ตาพล่ามัว

 

 

ประสบการณ์ผู้ใช้BIM100 ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

 
   

น้ำวุ้นในตาเสื่อม แสบตา มีแสงแวบๆ ในตา จุดดำๆ ในตา ตาแห้ง

 

 ภาวะตาพล่ามัว สายตาสั้น มีจุดดำในตา ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

 

 

Visitors: 58,112
"