สายตาเสื่อม ตาพล่ามัว

                         จอประสาทตาเสื่อม, วุ้นตาเสื่อม คืออะไร

 

 


                                                                        ประสบการณ์ผู้ใช้BIM100 ผู้มีปัญหาสายตาเสื่อม

 

 

   น้ำวุ้นในตาเสื่อม แสบตา มีแสงแวบๆ ในตา จุดดำๆ ในตา ตาแห้ง

 ภาวะตาพล่ามัว สายตาสั้น มีจุดดำในตา ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

 

 

 

 

Visitors: 70,230
"