รีวิวประสบการณ์ผู้ใช้บิม100จริง ผู้ใช้นวัตกรรม APCO คณะนักวิจัย Operation bim

ประสบการณ์ผู้ใช้BIM100 กับ นวัตกรรม APCO

รวมผู้ป่วยมะเร็งที่ประสบผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหามะเร็ง  ด้วยนวัตกรรม งานวิจัย APCO (Operation BIM)

VDO 8 ผู้พิชิตมะเร็งที่ APCO เชิญมาเล่าประสบการณ์ของตัวเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ นวัตกรรม APCO (งานวิจัย Operation bim) เนื่องในวันมะเร็งโลก วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561 

ประสบการณ์ผู้ที่เคยเป็นมะเร็ง   มะเร็งเต้านม,มะเร็งลำไส้ใหญ่,มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และ มะเร็งต่อมลูกหมาก 

 

 

ผู้ที่มีปัญหามะเร็ง

ประสบการณ์ผู้ใช้Apcocap

Visitors: 19,501