เกี่ยวกับเรา bim100(บิม100) คณะนักวิจัย Operation bim (APCO)

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ  การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภุมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารเสริมที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation bim  จากสารสกัดจากธรรมชาติ 100% กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล (BIM : Balancing Immunity) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดูแลสุขภาพ

การใช้สารอาหารในการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ นอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ แล้วยังจะสามารถเป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างครบถ้วน

ฺBIM100 มาจากแนวคิดที่อยากจะนำเสนอผลงานวิจัย หรือเรื่องราวที่มีคุณประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และมีสุขภาพที่ดี ในระยะยาว มีอายุที่ยืนยาว ร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุล ไม่มีโรคภัยไขัเจบมาเบียดเบียนอีกต่อไป

คณะนักวิจัย Operation BIM เริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับสารจากมังคุด เมื่อ 42 ปีที่แล้ว ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้สูตรสารผสมที่สามารถแก้ไขอาการติดเชื้อเรื้อรัง เชื้อดื้อยา และมะเร็ง แล้วนำมาเผยแพร่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคมาได้กว่า 10 ปี แล้ว โดยใช้หลักการภูมิคุ้มกันบำบัด

 เกียรติและรางวัลที่ได้รับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 2,103