วิธีง่ายๆในการป้องกันCovid-19

วิธีการง่ายๆ ในการป้องกันการติด COVID-19

วิธีง่ายๆ ในการป้องกัน การติดเชื้อ Covid-19 (โควิด19)

คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่เยื่อบุพื้นผิว (mucosal barrier) ซึ่งเป็นด่านแรกของการป้องการการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นในดวงตา ในทางเดินหายใจ ในทางเดินอาหาร ในอวัยวะสืบพันธุ์ การเพิ่มภูมิคุ้มกันของเยื่อบุพื้นผิวจึงเป็นวิธีการที่ป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุด

การสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากพอจนเกิดเป็น "ภูมิคุ้มกันบำบัด" ซึ่งนอกจากจะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ และยังกำจัดเชื้อที่หลุดรอดเข้าไปในเซลล์ของร่างกายได้  ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ "ภูมิคุ้มกันบำบัดAPCO" (APCO Immunotherapy)หรือ A.I. ที่คณะนักวิจัย Operatio BIM ได้พัฒนาและพิสุจน์แล้วทางภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงคลินิค ว่าสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th1 และ เม็ดเลือดขาว Th17 ได้

โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาว Th17 เมื่อเพิ่มขึ้น สามารถทำให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่จะผ่านเยื่อบุพื้นผิวทางเดินหายใจ (mucosal barrier) ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ไวรัสผ่านเข้ากระแสเลือดได้

 

 

ภูมิคุ้มกันบำบัดAPCO (APCO Immunotherapy หรือ A.I. กระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้สร้างสรรเพิ่มภูมิคุ้มกันที่บริเวณเยื่อบุพื้นผิวทางเดินหายใจ (mucosal barries) และทุกส่วนของร่างกายด้วยประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง รับชมข้อมูล "ภูมิคุ้มกันบำบัด" ป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 โดยการเพิ่ม IL17 และ IL22 ที่เยื่อบุผิวทางเดินหายใจได้ที่ ลิงท์ ด้านล่าง

 

 

การรับมือกับเชื้อที่ระบาด

  • การรักษาระยะห่าง
  • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบุ่
  • สวมหน้ากากอนามัยไม่ให้เชื้อเข้าไปในจมูก ลำคอ และทางเดินหายใจ
  • กลั้วคอด้วยน้ำเกลือวันละหลายๆ ครั้ง เพื่อลดจำนวนเชื้อ
  • ป้องกันไม่ให้เชื้อทะลุผ่านเยื่อบุพื้นผิวเข้าไปในร่างกายด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือด Th17

» ระบบป้องกันเชื้อระบาท ด่านแรกของร่างกายคือ เยื่อบุพื้นผิว ภายนอกร่างกายก็คือผิวหนัง ภายในร่างกายก็มีในดวงตา โพรงจมูก ช่องปาก ลำคอ ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร

» แต่การป้องกันในปัจจุบันเน้นที่ สร้างภุมิคุ้มต้านทาน เมื่อเชื้อทะลุผ่านเยื่อบุพื้นผิวเข้าไปในร่างกายแล้ว  โดยมิได้ให้ความสำคัญกับความสามารถในการป้องกันเยื่อบุพื้นผิว

 

 

 ภูมิคุ้มกันบำบัด ป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

 

#ป้องกันCovid-19 #โควิด19 #เพิ่มภูมิคุ้มกัน #ป้องกันการติดเชื้อไวรัส #ภูมิคุ้มกันบำบัด #นวัตกรรมapco #เพิ่มภูมิต้านทาน

 

Covid-19 (โควิด19)

Visitors: 122,984